En Verimli Güneş Paneli Monokristal mi Polikristal mi Solar Panel FarklarıEn Verimli Güneş Paneli Monokristal mi Polikristal mi Solar Panel Farkları nelerdir? Solar enerji panellerinde verimlilik nedir? En iyi elektrik paneli hangisi? Güneş enerjisi elektrik üretiminde hangi paneller tercih edilmelidir?

Polikristal Güneş Panelleri ile Monokristal Güneş Panelleri arasındaki temel farklar nelerdir?
Şimdi arkanıza yaslanın başlıyoruz.
Güneş ışığı, foton adı verilen küçük enerji paketlerinden oluşur. Her dakika güneşten gelen fotonlar, dünyanın bir yıllık enerji tüketimine yetecek kadar enerjiyi, dünyamıza ulaştırır

Güneşten gelen bu enerjiyi kullanarak, elektrik üretme amaci ile güneş panelleri, kullanılır.

Güneş panelleri, birçok solar hücreden oluşur. Bu hücreler silikon adı verilen ve dünyamızda çokça bulunan elementlerden yapılır. Her bir hücre, aynen pillerde de olduğu gibi, elektrik akimi yaratmak için bir pozitif ve bir negatif katmandan oluşur.

Güneşten gelen fotonlar, güneş panelinin üzerinde bulunan bahsettiğimiz bu hücreler tarafından emildiklerinde, açığa çıkan enerji, elektronların özgürce hareket etmelerine yol açar.

Elektronlar, panelin alt kısıma doğru yol alır ve Elektronların bu akımıyla elektrik üretilir.
Güneş panellerinde kullanılan silikonun, birçok formları benzerdir; ana fark, silikonun saflığıdır.
Güneş panelleri verimliliği; saflık ile doğru orantılıdır, silikon saflığını arttırmak için yapılan işlemler hem çoktur, hem de maliyetlidir.. Polikristal güneş panelleri ile monokristal güneş panelleri arasındaki temel fark burada ortaya çıkar.
Güneş panellerinde verimlilik, güneş paneli yüzey alanına düşen ışınımın % yüzde olarak ne kadarının elektrik enerjisine dönüştürüleceği ile alakalıdır. Örneğin Bu oran Polikristal güneş panelleri için % 18, monokristal güneş panelleri için %24 seviyelerindedir.
Monokristal güneş panelleri
Yukarıda anlattığımız üzere monokristal silikondan yapılan güneş hücreleri, aynı zamanda tek-kristal silisyum olarak adlandırılan, kolayca tanınabilir bir dış bir görünüme sahiptir. Monokristal güneş panelleri siyaha yakın koyu renktir.
Monokristal güneş panelleri’nde Yüksek verime ulaşabilen mono kristal hücreleri, yuvarlak kenarlıdır ve düzgün moleküler dizilimli külçelerden, yapılmaktadır.
Monokristal güneş Panelleri Avantajları
Monokristal güneş Panelleri yüksek dereceli silikondan yapılmıştır bu sebeple monokristal güneş panelleri yüksek verimliliğe sahiptir. Bu panellerin verimlilik oranları % 24ler civarındadır.
Düşük ışık koşullarında, benzer puantlı polikristal güneş panellerine göre, daha iyi performans gösterirler. bu nedenle Monokristal güneş panelleri daha az güneş ışığında polikristal panellere göre daha çok üretim sağlar.

Polikristal Güneş Panelleri
Polikristal silikondan yapılan güneş paneli hücreleri, aynı zamanda çoklu-kristal silisyum olarak adlandırılan, oldukça kolayca tanınabilir bir dış bir görünüme sahiptir, dikdörtgen hücrelerden oluşur. Polikristal güneş panellerinin renkleri mavidir.
polikristal güneş panelleri, Monokristal güneş panellerinin aksine, hücre üretimi için bazı pahalı işlemleri yapmayı gerektirmez. Bu nedenle monokristal panellere göre verimliliği daha düşüktür. polikristal güneş panelleri verimlilik oranları % 18 civarındadır
Polikristal Güneş PaneliAvantajları
Polikristal güneş panel hücresi yapmak için kullanılan yöntem daha basit ve daha az maliyetlidir.
Polikristal güneş panelleri; monokristal güneş panellerine göre daha düşük ısı toleransı gösterir.
Polikristal güneş panellerinin fiyatları monokristal güneş panellerine göre daha ucuzdur.

Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi eğitimlerini izlediğin için teşekkürler. Ücretsiz Güneş Enerjisi eğitimleri için abone olmayı unutma!

source

Related Articles

Industry Updates

Stay in touch!

Follow our Instagram